акции

В търсене на стойностните акции

КАКЪВ Е СПЕЦИФИЧНИЯТ МОДЕЛ НА ИНВЕСТИЦИИ, КОЙТО СТЕ ИЗБРАЛИ?
► Ние се стремим да намерим баланс между доходност и риск. В България рискът се разбира по малко по-различен начин. Рискът за инвеститора е възможността да не получи тази доходност, която очаква. Това означава, че ние трябва да управляваме нетната стойност на активите си, така че за инвеститорите да няма значителни отклонения от техните очаквания. Заради това ние залагаме на стойностните акции. Това са онези акции, които ние вярваме, че имат фундаментална стойност, независимо дали пазарът ги оценява добре или не. Една акция, която има стабилна стойност, работи добре и реализира доходи, представлява интерес за нас. Направихме съпоставка на нашия портфейл и на нашите конкуренти и установихме, че действително сме попаднали на много точни акции. Много сме доволни от избора, който правим. Трябва да отбележим и изключително подходящите пазарни условия, при които купуваме тези акции.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОЙ СЕКТОР СА ТЕЗИ АКЦИИ?
► Инвестирали сме в металургията, където получихме доста голям ръст. Име акции и в машиностроенето. Това е отрасъл, който отбелязва добра доходност. Инвестирали сме и в акции на множество малки компании, които считаме, че са доста подценени на българския пазар.

ИМАТЕ ЛИ ПЛАНОВЕ ЗА НОВ ФОНД?
► Да. Със сигурност следващият ни фонд ще бъде международен. Подготвяме този фонд да стартира като регионален. В момента определяме чуждестранните пазари, на които ще разположим нашите инвестиции. Чрез такъв фонд, бихме искали да разширим възможностите за инвестиране както на българските, така и на чуждестранните инвеститори.

КАКВА Е ОЦЕНКАТА ВИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БФБ И ЛИКВИДНОСТТА В МОМЕНТА?
► В Стандарт Асет Мениджмънт сме оптимисти. Смятаме, че песимизмът не е добър съветник на портфейлния мениджър. Винаги може да се критикува, но нашият пазар си се развива съвсем нормално. Разбира се, бихме искали да е много по-ликвиден и да има повече компании. Но и при тези условия можем да осъществяваме нашия бизнес.

КАКЪВ Е СЪСТАВЪТ НА ПОРТФЕЙЛИТЕ НА ВАШИТЕ ДВА ФОНДА?
Нашият портфейлен мениджмънт се отличава с засилено внимание към акциите. Портфейлът на Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд е инвестиран почти изцяло в акции. При Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд засега поддържаме дял на акциите от порядъка на 60-70%. Подбираме акции, които се характеризират с висока фундаментална стойност. Понякога цената не отразява тази фундаментална стойност и точно поради това те представляват интерес за нас като обект на инвестиране. От досегашните резултати на нашите портфейли можем да твърдим, че това е успешната стратегия. Подбрали сме изключително стойностни акции, които осигуряват добра доходност за инвеститорите ни.

КАКЪВ Е ПРОФИЛЪТ НА ВАШИТЕ АКЦИОНЕРИ?
► Нашите портфейли представляват интерес както за институционални, така и за индивидуални инвеститори. Съотношението между тях е балансирано. Чрез нашите договорни фондове ние продаваме услугата портфейлен мениджмънт. Институционалните инвеститори са тези, които са се доверили на умението ни да управляваме портфейли и са предпочели да инвестират при нас. Очевидно институционалните инвеститори виждат някаква добавена стойност в нашата услуга.
Нашите договорни фондове не са активни на пазара на дребните индивидуални инвеститори, защото имаме малко офиси из страната. Ние сме се насочили към групата индивидуални инвеститори, които досега са инвестирали на борсата, но не успяват добре да направят подбора от ценни книжа и затова предпочитат да инвестират чрез нас – професионалните портфейлни мениджъри. Тези инвеститори вече са запознати с възможностите на фондовия пазар. Точно този тип инвеститори разбират необходимостта от услугата портфейлен мениджмънт, която ние предлагаме.

А МИСЛИТЕ ЛИ ДА РАЗШИРИТЕ ТОЗИ ОБХВАТ?
► Убеден съм, че всички договорни фондове ще се насочат към сегмента на дребните инвеститори. Очаквам между 2 и 3 години да се разрази сериозна конкуренция между управляващите дружества за този пазар. Все още обаче масовият дребен инвеститор не е запознат с възможностите на договорните фондове като обект на инвестиране. В Българската асоциация на управляващите дружества има пълно единомислие между членовете й за необходимостта да разясняваме договорните фондове като насока за инвестиране сред населението на страната ни. Все още сме на етап, когато рекламираме самите договорни фондове като алтернатива за инвестиране. Тепърва предстои конкуренцията между договорните фондове, за да предложат на отделния инвеститор най-добрите условия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *