whitelee wind farm

Най-голямата вятърна централа в Шотландия

Oдобрен е проектът за построяването на най-голямата наземна вятърната енергийна централа в Европа Whitelee, състояща се от 140 вятърни турбини с максимален капацитет от 322 МВт. Когато заработи централата, която ще се намира южно от Глазгоу, Шотландия, ще осигурява повече от 2% от изразходваната електроенергията в страната. Говорители на шотландското Министерство на енергетиката са обяснили, че Whitelee е най-голямата наземна вятърна електроцентрала, получила зелена светлина в Европа, като проектът също така е и много важен ход за постигането на задължения за използване на алтернативна енергия на Шотландия спрямо Европейския съюз. Те също така са обяснили, че страната работи по още много проекти за използване на алтернативни енергийни източници.

Според поетите задължения за използване на алтернативна енергия до 2010 г. 18% от изразходваната електроенергия в Шотландия трябва да се набавя чрез възобновяеми енергийни източници, а до 2040 г. този дял трябва да достигне 40%. От Министерството на енергетиката на Шотландия твърдят, че засега страната се справя много добре с поетите ангажименти, като подчертават, че само проектът Whitelee ще осигури повече от 5% от необходимия капацитет за посрещане на изискванията за 2020 г.

Одобрението на проекта е било предшествано от дълъг период на обсъждане между много акционери и публични личности, като след това проектът е бил разгледан и от съветите на графства Айршир, Ланкашир и Ренфрюшир за осигуряване на местната безопасност и съобразяване с околната среда.

По време на разглеждането на проекта са възникнали много въпроси относно влиянието на Whitelee върху нормалната работа на радарите за контрол на трафика на летище Глазгоу и радара на метеорологичната станция Corse Hill. В крайна сметка е получена гаранция, че вятърната централа няма да пречи на работата на съоръженията. Самата вятърна централа ще бъде построена в блатна местност, като предварително местността ще бъде пресушена и покрита с бетон. Площта на Whitelee ще е 55 кв. Км. (11.5 км. дължина и 7 км. ширина ), строителните работи ще започнат през 2008 г. и ще бъдат завършени през 2009 г.

Още: http://bit.ly/2jdayti