петролна сонда

Петролните компании продължават да инвестират милиарди в търсене на алтернативни горива

Tърсенето на революционни начини за добиване на автомобилни горива, използващи природен газ вместо петрол, никога не е било толкова голямо, съобщиха специалисти. Основната причина за това безспорно са покачващите се цени на петрола и първите видими последици от глобалното затопляне.

Петролните компании инвестират милиарди долари в разработването на технологията GTL (Gas To Liquids), която може да бъде използвана за произвеждането на висококачествен дизел и много други горива, обикновено съдържащи петрол.петролна сонда

Тази технология е разработена още през Втората световна война в Нацистка Германия, но за първи път ще бъде официално представена за комерсиална употреба след отварянето на най-голямата фабрика Oryx GTL в Катар.

Фабриката Oryx GTL, която е съвместен проект на компанията от Южна Африка Sasol и Qatar Petroleum, е внимателно следена от всички големи инвеститори и конкуренти в бранша, като за нея се очаква да е следващото голямо събитие в енергийния отрасъл.

По думите на Франк Харис, анализатор за шотландската петролна компания Wood Mackenzie, Oryx е повратната точка за GTL индустрията. Той обясни, че ако Oryx се окаже печеливш проект, заедно с няколко други подобни проекта по света, това ще бъде силен катализатор за GTL индустрията.

Според прогнозите на Wood Mackenzie през следващите 10 години в GTL ще бъдат инвестирани повече от 40 млрд. USD, като проектите ще са разположени главно в малкото Арабско емирство Катар. Прогнозите също така предвиждат производство от 600 хил. барела GTL горива на ден до 2015 г., като според анализаторите истинският бум предстои след 2015 г.

Според прогнозите на други компании като например Cambridge Energy Re-search Associates, дневният добив през 2015 г. ще е 1 млн. барела. Потенциалът на този пазар е огромен, като за пример само Япония е изявила желание до 2030 г. 1/5 от използваните в страната горива да са GTL или биогорива.

Автомобилните производители също са доста заинтересовани от GTL технологията. В момента холандската компания Shell работи съвместно с Toyota, Volkswagen и DaimlerChrysler по проект, целящ разработването на двигатели, работещи с чист GTL дизел, който комбинира висока мощност и изключително ниско ниво на отделяни вредни емисии.

Катар, където са съсредоточени третите по големина в света находища на природен газ, се очаква да се превърне в световната GTL столица със съсредоточаване на над 70% от общите инвестиции в сектора. Компаниите Shell и ExxonMobil също планират построяването на GTL фабрики в Катар. Други страни, в които се очаква скоро да започне осъществяването на подобни проекти са Нигерия, Колумбия, Алжир, Египет, Австралия, Тринидад и Иран.

whitelee wind farm

Най-голямата вятърна централа в Шотландия

Oдобрен е проектът за построяването на най-голямата наземна вятърната енергийна централа в Европа Whitelee, състояща се от 140 вятърни турбини с максимален капацитет от 322 МВт. Когато заработи централата, която ще се намира южно от Глазгоу, Шотландия, ще осигурява повече от 2% от изразходваната електроенергията в страната. Говорители на шотландското Министерство на енергетиката са обяснили, че Whitelee е най-голямата наземна вятърна електроцентрала, получила зелена светлина в Европа, като проектът също така е и много важен ход за постигането на задължения за използване на алтернативна енергия на Шотландия спрямо Европейския съюз. Те също така са обяснили, че страната работи по още много проекти за използване на алтернативни енергийни източници.

Според поетите задължения за използване на алтернативна енергия до 2010 г. 18% от изразходваната електроенергия в Шотландия трябва да се набавя чрез възобновяеми енергийни източници, а до 2040 г. този дял трябва да достигне 40%. От Министерството на енергетиката на Шотландия твърдят, че засега страната се справя много добре с поетите ангажименти, като подчертават, че само проектът Whitelee ще осигури повече от 5% от необходимия капацитет за посрещане на изискванията за 2020 г.

Одобрението на проекта е било предшествано от дълъг период на обсъждане между много акционери и публични личности, като след това проектът е бил разгледан и от съветите на графства Айршир, Ланкашир и Ренфрюшир за осигуряване на местната безопасност и съобразяване с околната среда.

По време на разглеждането на проекта са възникнали много въпроси относно влиянието на Whitelee върху нормалната работа на радарите за контрол на трафика на летище Глазгоу и радара на метеорологичната станция Corse Hill. В крайна сметка е получена гаранция, че вятърната централа няма да пречи на работата на съоръженията. Самата вятърна централа ще бъде построена в блатна местност, като предварително местността ще бъде пресушена и покрита с бетон. Площта на Whitelee ще е 55 кв. Км. (11.5 км. дължина и 7 км. ширина ), строителните работи ще започнат през 2008 г. и ще бъдат завършени през 2009 г.

Още: http://bit.ly/2jdayti

Английски флаг

Бум на енергията, генерирана от домакинствата

Английска компания очаква бум на енергията, генерирана от домакинствата

Все повече домакинства във Великобритания се надяват микрогенераторите на енергия да намалят сметките им за отопление и електричество, а излишната енергия, пренасочена към мрежата, да им донесе допълнителни доходи, твърди доклад на компанията CarbonFree. Ако тенденциите в цените на енергията се запазят, домакинските микрогенератори постепенно ще се свържат в огромна енергийна мрежа, се посочва в документа.

Според главният анализатор на CarbonFree Реми Уилкинсън, ръстът на алтернативната енергия, генерирана от домакинства, неминуемо ще доведе до преструктуриране на добива и най-вече на пазара на електроенергия. Според Уилкинсън, когато енергийните доставчици загубят домакинствата като клиенти, ще се наложи компаниите да преосмислят изцяло бизнесстратегиите си.

В доклада, озаглавен „Домакинствата като доставчици на енергия“, се твърди също, че през следващите 5 години този пазар в Обединеното кралство ще възлиза на повече 1 млрд. USD годишно, в зависимост от броя на къщите, които ще инсталират собствени енергийни системи. CarbonFree определя три области, в които енергийните компании вече въвеждат домакинските микрогенератори, отваряйки цял нов пазар. Една от тези области включва наземните геотермални отоплителни системи, които могат да заместят традиционното централно парно отопление.

Докато технологията за добив на енергия от топла вода не позволява препродаване на електроенергията, нейното голямо предимство е значителното намаляване на домакинските разходи за осигуряване на топла вода. В доклада на CarbonFree се подчертава също, че докато малките DIY (Do It Yourself) слънчеви системи за топла вода са евтини и лесни за поддръжка, разходите по инсталацията им ги доближават до големите системи, използвани с търговски цели. Докладът отбелязва, че въпреки високата цена на слънчевите фотоволтаични системи, тяхното инсталиране е много по-лесно и евтино. Друго предимство на тези системи е, че при подходящи климатични условия те генерират голямо количество енергийни излишъци, а и в много страни фотоволтаичните системи са стимулирани чрез данъчни облекчения от страна на правителството.

В доклада на CarbonFree също така се посочват малките вятърни турбини като финансово изгоден начин за производство на електричество в рамките на домакинството. Въпреки това според Уилкинсън производителите трябва да намалят цените на малките вятърни системи. По думите му за момента компаниите, доставящи подобни инсталации, все още не успяват да разработят технология, която да осигури достатъчно ниска пазарна цена на продуктите. Ако съществуващите производители на малки вятърни турбини не се справят с този проблем в близко бъдеще, то те със сигурност ще изгубят и малкото постигнато на пазарите в Европа и САЩ, пише още в документа.

Полезно: Проверка на сметките за електроенергия

Юрген

Как преди 11г. Юрген Тритин, министър на околната среда на Германия вижда ядрената енергетика в страната му през 2020г.

Преди 11г. Юрген Тритин, министър на околната среда на Германия, представя вижданията си за ядрената енергетика в страната му през 2020г., ВЕИ и намаляването на вредните емисии пред британския

Guardian: Каква роля ще играе атомната енергия в бъдещето на Германия?

Тритин: Няма причина германското правителство да поставя под съмнение решението, взето със съгласието на германската електропромишленост, за постепенното отпадане на атомната енергия. Количеството електричество, което всяка атомна централа има право да произвежда, е определено от закона. Последната атомна централа ще бъде изключена от енергийната мрежа около 2020 г. Атомната енергия е свързана с много рискове и затова ние решихме да сложим край на тази ера. Ядрената енергетика като източник за производство на електричество няма бъдеще в Германия. Напротив, тя поставя проблема с изхвърлянето на ядрените отпадъци, които трябва да бъдат херметически затворени за много години напред.

Guardian: Германия ще преосмисли ли употребата на ядрена енергия като се има предвид, че алтернативните енергийни източници, като вятъра например, не осигуряват достатъчно енергия?

Тритин: В Германия достигнахме до етапа, когато можем да кажем, че ВЕИ осигуряват не много малко, а твърде много енергия. ВЕИ политиката никога не е разчитала само на един източник, а на комбинация от възобновяеми източници. В момента сме в процес на съставяне на нова смесица от енергийни източници, в която засега ядрената енергия заема 1/3. До 2020 г. атомният компонент ще изчезне, а ВЕИ /не само от вятърна, но и слънчева, биологична и геотермична енергия/ ще се удвои. Природните изкопаеми, като природен газ и въглища, също ще играят важна роля, но ще бъдат разработени доста по ефективни енергийни централи. И не забравяйте нашия най-продуктивен и в същото време най-малко използван енергиен източник до момента – енергийната ефективност.

Guardian: Това как се свързва с факта, че атомната енергия отделя по-малко вредни газове отколкото другите видове енергия?

Тритин: Ако кажем, че ядрената енергия е благоприятна за околната среда, това означава, че сме съгласни с твърдението, че Земята е плоска. Аргументът с климата на атомната общност е капката, която прелива чашата, след всички други доказателства, които се оказаха горчиви илюзии след Чернобил. Най-елементарното е да дадем пример със САЩ. Там се произвежда най-много ядрена енергия в света, но количеството емисии от въглероден двуокис на човек е два пъти и половина по-високо, отколкото в Европа. Постоянните свръхдоставки на електричество от атомна енергия означава, че голямо количество от енергията отива напразнo. Франция в момента трябва да внася електричество от Германия, защото отоплителните й системи консумират твърде много енергия. Искаме да разширим сферата на ВЕИ и да насърчим развитието на енергийната ефективност и ефикасните станции за газ и въглища на високотехнологично ниво.

Guardian: Германия е преизпълнила ангажиментите си към Протокола от Киото. Ще продължите ли да взимате още допълнителни мерки за намаляването на вредните газове?

Тритин: Германия пое ангажимент до 2012 г. да намали емисиите от вредни газове с 21% спрямо нивото от 1990 г. и го направи. Смятам, че се справяме добре. Досега сме постигнали почти 19%. Това не означава, че можем или искаме да забавим темпото. Напротив, трябва да продължим напред със същите усилия. Основна роля в това ще играят ВЕИ и повишаването на енергийната ефективност, например чрез употреба на енергийните отпадъци. В това има голям потенциал, който трябва да бъде изразходван. Готови сме да разработим програмата от октомври 2000 г. за възобновяване на климата. Това е предимно насочено към градските райони и трафика на автомобили. За да се намалят емисиите от енергизирането на сградите, сме внедрили много успешна програма за възстановяване на старите постройки.

Guardian: През последните години на територията на Германия се появиха вятърни турбини от Росток, на северния бряг, до езерото Констанс, на юг. Вятърните централи не са ли пагубни за околната среда и природата, която се е развила с течение на стотици години?

Тритин: По отношение на природата винаги е имало променливи изисквания, независимо дали става въпрос за затваряне на мини, издигане на електропроводи или прокарване на магистрали. Местните съвети в Германия имат право да решават как да планират и управляват разпространението на вятърна енергия, както и кои са подходящите местности за вятърни централи. Това предотвратява многобройни промени по едно и също време. Но тези методи на действие изискват и хората да приемат вятърните турбини. Предполагам, че това може да се окаже добър начин и за Великобритания да разшири употребата на вятърна енергия, която засега там се разработва само на определени места.

Guardian: През юли в Шотландия предстои среща на водещите индустриални държави в света. Ще се обсъждат ли съвместни британско-германски мерки за защита на околната среда?

Тритин: Сътрудничеството с британските ни партньори е много градивно и ползотворно. За пример може да се вземе германско-британската конференция по климата в Берлин, през ноември миналата година, която бе открита от английската кралица. Ние подкрепяме инициативата на Тони Блеър, която той обяви по време на председателстването на страните от Г7, на първо място в дневния ред да бъдат промените в климата и бедността в Африка. Радетели сме на британската инициатива европейският въздушен трафик да се включи към системата за вредните емисии. По инициатива на Великобритания повече от 20 министри на промишлеността и околната среда се срещнаха наскоро и започнахме да обсъждаме въпросите как да се справим по законен път с проблемите с промяната на климата и бедността. От страна на Германия искаме да изразим много ясно мнението, че борбата с промените в климата и бедността не са взаимно съвместими, но са двете страни на една и съща монета. Южните страни, които са най-зависими от промените в климата, могат да се окажат най-облагодетелствани от възобновяемата енергия. Тя не само би благоприятствала за климата, но и би стимулирала икономиката и отварянето на нови работни места.

Направи справка на сметката си за ток: Проверка на ток

Guardian: Можете ли да ни кажете повече подробности за новата инициатива, оповестена от германския канцлер Герхард Шрьодер и Джордж Буш по време на посещението на американския президент в Германия, за сътрудничеството между Германия и САЩ в сферата на околната среда. Какво означава това?

Тритин: За мен е удоволствие да чуя, че с тази програма президентът Буш дава ясен сигнал, че нещо трябва да бъде направено за промяната в климата, макар и САЩ все още да не изразяват желание да ратифицират Протокола от Киото. Като най-големия производител на вредни газове в света, САЩ изначално са задължени да намалят емисиите си. Както споменах, средната консумация на енергия за даден американски гражданин е два до три пъти по-висока в сравнение с тази на европеец със същия стандарт на живот. Сътрудничеството обхваща сфери като енергийната ефективност, пестенето на енергия, и нещо, за което съм особено доволен – възобновяемата енергия. Борим се за по-тясно сътрудничество в сферата на технологията и науката. Един конкретен пример е желанието за съвместна работа по разработването на метана и превръщането му в източник на енергия, тъй като той постоянно се увеличава като отпадък от природния газ.

Guardian: Учудили ви докладът на Агенцията по енергетика в Германия, Deutsche Energie-Agentur, миналия месец, според който вятърната енергия не е толкова ефективна, колкото се е смятало?

Тритин: Аз не възприех доклада на Агенцията по този начин. Напротив, проучването стига до извода, че ако вятърната енергия се разшири, тя може да бъде внедрена в електрическата мрежа на Германия по-бързо, отколкото законодателството предвижда, и на по-оправдани цени. Проучването отхвърля всички страхове, повдигнати от противниците на вятърна енергия, като заплахата от заглушаване на радиопредаватели и нуждата от други енергийни запаси. Аз имам само едно критично наблюдение – проучването предвижда нереалистично бързо разширяване на вятърната енергия. Целта на Германия е да увеличи съотношението на електричество, генерирано от ВЕИ, до 20% до 2020 г. Това проучване, от своя страна, намалява срока до 2015 г. и предвижда механизъм на ценообразуване, който не работи в полза възобновяемата енергия. Смятам, че в действителност това няма да се случи.

фотоволтаици

Фотоволтаичната индустрия в Европа с поглед към бъдещето

Mиналата седмица 400 делегати, сред които политици, учени, финансисти и индустриалци, се събраха в Брюксел за първата Главна среща на Платформата на европейските фотоволтаични технологии. На срещата бяха обсъдени работата и резултатите от първата година на съществуването на платформата, по време на която енергията и осигуреността на доставките се превърнаха в световни проблеми.

Срещата беше открита с препоръките на еврокомисаря Янез Поточник, според който страните членки трябва по-добре да координират на национално ниво програмите за изследване и развитие на фотоволтаичните (PV) технологии съобразно общото европейско ниво.

PV Платформата беше създадена през 2005 г. с цел постигане на планираните за 2030 г. резултати относно използване на слънчева енергия, т.нар. 2030 PV Vision. В момента към Платформата работят четири групи за развитие на различни програми. Основната задача в момента е убеждаването на водещите европейски индустриални гиганти във важността, ползата и възможностите на алтернативните енергийни източници.

Друга важна задача е подобряване на конкурентоспособността на сектора, паралелно с неговото развитие в Европа, посредством различни механизми за подкрепа, като данъчни облекчения и т.н. Платформата също така работи върху изграждането на Европейска енергийна политика, отчитайки факта, че слънчевата енергия има голям дългосрочен потенциал и несъмнено ще се превърне в пазар, привличащ много компании.

Платформата също така обединява акционери в PV сектора и се занимава с широк спектър от действия, свързани с осъществяването на 2030 PV Vision. Според последните проучвания, ако се запазят сегашните темпове на развитие и политическа подкрепа до 2017 г. PV енергийният сектор ще осигурява електричество, достатъчно да захрани над 7 млн. домакинства в Европа.

dongtan

Китайско градче става модел за екополитиката на Лондон

Нов проект за намаляване на отделяното количество въглероден диоксид в Лондон, планира управата на града, заяви кметът на Лондон по време на посещението си Китай. Проектът, предложен от Greenpeace, ще се разработва по поречието на река Темза и ще бъде поверен от Лондонската агенция за развитие /LDA/, която ще работи в сътрудничество с Питър Хед, директор на английската компания Arup.

Питър Хед и компанията Arup са отговорни за изграждането на китайското еко-градче Донгтън, което всъщност е дало идеята за проекта в Лондон. Донгтън е първото в света енергийно независимо градче, изцяло захранвано от възобновяеми енергийни източници, снабдено със система за добив и пречистване на питейна вода и осигуряващо хранителните си запаси от заобикалящата го обработваема земя.

Градчето е разположено на третия по големина остров на Китай, като за сега площта му е 630 хектара, разполага с градски транспорт, захранван изцяло от възобновяеми енергийни източници и неотделящ въглероден диоксид. По план до 2020 г. градчето ще има население от 80 хил. души. За осъществяването на този проект Arup са били наети от Шанхайската корпорация за индустриални инвестиции, която е правителствена собственост.

По думите на кметът на Лондон Кен Ливингстън, проектът Донгтън е поразителен пример за това колко полезни могат да бъдат новите технологии и, ако той проработи ще се превърне в световен пример за това как може да бъде решен проблемът с вредните емисии, причинили глобалното затопляне.

САЩ 2020

САЩ могат да постигнат енергийна независимост до 2020 г.

Напълно е възможно САЩ да не се нуждаят от внос на изкопаеми горива от Персийския залив до 2020 г., сочат данните от проучване на професор Даниел Камън и негови колеги от Лабораторията за възобновяема енергия в Бъркли. Според тях чрез въвеждане на дългосрочни мерки, главно по завишаване на стандартите за икономия на горивата в транспортния и военния сектор, ще може да се намали вноса на горива с повече от 30% в срок от 20 години.

Според доклада на учените от Бъркли тези мерки могат да осигурят спестяване на 22% или 6.3 млн. барела петрол на ден, равняващо се на дневния внос на САЩ от Персийския залив.

Тъй като дял от 70% от изразходваното гориво в САЩ принадлежи на транспортния сектор, учените предлагат да се засили употребата на биогорива. Професор Камън предлага да се наложи използването на зареждащи се посредством мрежата (plug-in) хибридни превозни средства, които да използват целулозен етанол или бензин само като резервни горива. Той също така подчертава, че при сериозно отношение сегашните технологии могат да осигурят дори и по-високи резултати от посочените в доклада.

Ако бъдат реализирани целите по намаляване на вноса на горива, ще се регистрира и понижение на отделянето на вредни емисии в атмосферата с 50% и спестяване на близо 1.1 трлн. USD, се посочва още в доклада.

вълни и генератор

Първия в света генератор на енергия, използващ морските вълни

Ирландия ще инсталира първият си генератор на енергия, използващ енергията на морските вълни. Този проект е част от инициативата за изграждане на тестова инсталация за използване на морските вълни, намираща се на миля и половина от брега на Галуей, Западна Ирландия. Доставянето на генератора Wavebob и изграждането на тестовата инсталация Galway Bay с площ 37 хектара е възможно благодарение на института Marine Institute и Алтернативна енергия Ирландия /SEI/. Центърът Galway Bay ще е отворен за инженери и учени за провеждане на тестове на прототипни генератори с цел пълноценно използване на енергията на Атлантическия океан.

По думите на Питър Хефърман, изпълнителен директор на Marine Institute, най-мощните морски вълни в света са тези по западното крайбрежие на Ирландия. Той също така смята, че технологията за добиване на енергия от морските вълни тепърва започва развитието си и, че Ирландия има потенциал да стане водеща световна сила в този отрасъл.

Учени се надяват Wavebob да докаже, както собствения си потенциал за работа, така и теоретично изчисления енергиен потенциал на крайбрежието. Самият генератор вече е преминал щателна проверка и теоретично моделиране, съпътствано от множество тестове в изследователския център Maritime Research Center и университета University College Cork.

Двете институции са работили заедно по проучванията, целящи създаването на стратегия за развитието на технологиите за използване на енергията на океанските вълни в Ирландия. Тази стратегия дефинира фазов подход, съобразен с развитието на технологиите и нивата на инвестициите, необходими за развитие на океано-енергийната индустрия в Ирландия. Marine Institute и SEI са инвестирали 300 хил. EUR в университетски изследвания и още 850 хил. EUR в индустриални изследвания на технологиите за извличане на енергия от океанските вълни.

Специалисти прогнозират, че осъществяването на Стратегията за развитие и използване на океанската енергия ще доведе до значително развитие в технологично отношение и по отношение на инвестициите. През 2004 г. на срещата на морските учени EurOcean, проведена в Галуей, португалският специалист по океанска енергия Тереза Понтес заяви, че около 20 млн. домакинства в Европа могат да бъдат захранени с алтернативна енергия от океана. Според нейни изчисления чрез използването на океанската енергия Европа може да произвежда около 200 млн. Мвт/часа електроенергия годишно. Учените от Marine Institute от своя страна вече са изготвили седем годишна стратегия за използването и развитието на 220-те млн. хектара подводна територия на Ирландия.