фотоволтаици

Фотоволтаичната индустрия в Европа с поглед към бъдещето

Mиналата седмица 400 делегати, сред които политици, учени, финансисти и индустриалци, се събраха в Брюксел за първата Главна среща на Платформата на европейските фотоволтаични технологии. На срещата бяха обсъдени работата и резултатите от първата година на съществуването на платформата, по време на която енергията и осигуреността на доставките се превърнаха в световни проблеми.

Срещата беше открита с препоръките на еврокомисаря Янез Поточник, според който страните членки трябва по-добре да координират на национално ниво програмите за изследване и развитие на фотоволтаичните (PV) технологии съобразно общото европейско ниво.

PV Платформата беше създадена през 2005 г. с цел постигане на планираните за 2030 г. резултати относно използване на слънчева енергия, т.нар. 2030 PV Vision. В момента към Платформата работят четири групи за развитие на различни програми. Основната задача в момента е убеждаването на водещите европейски индустриални гиганти във важността, ползата и възможностите на алтернативните енергийни източници.

Друга важна задача е подобряване на конкурентоспособността на сектора, паралелно с неговото развитие в Европа, посредством различни механизми за подкрепа, като данъчни облекчения и т.н. Платформата също така работи върху изграждането на Европейска енергийна политика, отчитайки факта, че слънчевата енергия има голям дългосрочен потенциал и несъмнено ще се превърне в пазар, привличащ много компании.

Платформата също така обединява акционери в PV сектора и се занимава с широк спектър от действия, свързани с осъществяването на 2030 PV Vision. Според последните проучвания, ако се запазят сегашните темпове на развитие и политическа подкрепа до 2017 г. PV енергийният сектор ще осигурява електричество, достатъчно да захрани над 7 млн. домакинства в Европа.

dongtan

Китайско градче става модел за екополитиката на Лондон

Нов проект за намаляване на отделяното количество въглероден диоксид в Лондон, планира управата на града, заяви кметът на Лондон по време на посещението си Китай. Проектът, предложен от Greenpeace, ще се разработва по поречието на река Темза и ще бъде поверен от Лондонската агенция за развитие /LDA/, която ще работи в сътрудничество с Питър Хед, директор на английската компания Arup.

Питър Хед и компанията Arup са отговорни за изграждането на китайското еко-градче Донгтън, което всъщност е дало идеята за проекта в Лондон. Донгтън е първото в света енергийно независимо градче, изцяло захранвано от възобновяеми енергийни източници, снабдено със система за добив и пречистване на питейна вода и осигуряващо хранителните си запаси от заобикалящата го обработваема земя.

Градчето е разположено на третия по големина остров на Китай, като за сега площта му е 630 хектара, разполага с градски транспорт, захранван изцяло от възобновяеми енергийни източници и неотделящ въглероден диоксид. По план до 2020 г. градчето ще има население от 80 хил. души. За осъществяването на този проект Arup са били наети от Шанхайската корпорация за индустриални инвестиции, която е правителствена собственост.

По думите на кметът на Лондон Кен Ливингстън, проектът Донгтън е поразителен пример за това колко полезни могат да бъдат новите технологии и, ако той проработи ще се превърне в световен пример за това как може да бъде решен проблемът с вредните емисии, причинили глобалното затопляне.

САЩ 2020

САЩ могат да постигнат енергийна независимост до 2020 г.

Напълно е възможно САЩ да не се нуждаят от внос на изкопаеми горива от Персийския залив до 2020 г., сочат данните от проучване на професор Даниел Камън и негови колеги от Лабораторията за възобновяема енергия в Бъркли. Според тях чрез въвеждане на дългосрочни мерки, главно по завишаване на стандартите за икономия на горивата в транспортния и военния сектор, ще може да се намали вноса на горива с повече от 30% в срок от 20 години.

Според доклада на учените от Бъркли тези мерки могат да осигурят спестяване на 22% или 6.3 млн. барела петрол на ден, равняващо се на дневния внос на САЩ от Персийския залив.

Тъй като дял от 70% от изразходваното гориво в САЩ принадлежи на транспортния сектор, учените предлагат да се засили употребата на биогорива. Професор Камън предлага да се наложи използването на зареждащи се посредством мрежата (plug-in) хибридни превозни средства, които да използват целулозен етанол или бензин само като резервни горива. Той също така подчертава, че при сериозно отношение сегашните технологии могат да осигурят дори и по-високи резултати от посочените в доклада.

Ако бъдат реализирани целите по намаляване на вноса на горива, ще се регистрира и понижение на отделянето на вредни емисии в атмосферата с 50% и спестяване на близо 1.1 трлн. USD, се посочва още в доклада.

вълни и генератор

Първия в света генератор на енергия, използващ морските вълни

Ирландия ще инсталира първият си генератор на енергия, използващ енергията на морските вълни. Този проект е част от инициативата за изграждане на тестова инсталация за използване на морските вълни, намираща се на миля и половина от брега на Галуей, Западна Ирландия. Доставянето на генератора Wavebob и изграждането на тестовата инсталация Galway Bay с площ 37 хектара е възможно благодарение на института Marine Institute и Алтернативна енергия Ирландия /SEI/. Центърът Galway Bay ще е отворен за инженери и учени за провеждане на тестове на прототипни генератори с цел пълноценно използване на енергията на Атлантическия океан.

По думите на Питър Хефърман, изпълнителен директор на Marine Institute, най-мощните морски вълни в света са тези по западното крайбрежие на Ирландия. Той също така смята, че технологията за добиване на енергия от морските вълни тепърва започва развитието си и, че Ирландия има потенциал да стане водеща световна сила в този отрасъл.

Учени се надяват Wavebob да докаже, както собствения си потенциал за работа, така и теоретично изчисления енергиен потенциал на крайбрежието. Самият генератор вече е преминал щателна проверка и теоретично моделиране, съпътствано от множество тестове в изследователския център Maritime Research Center и университета University College Cork.

Двете институции са работили заедно по проучванията, целящи създаването на стратегия за развитието на технологиите за използване на енергията на океанските вълни в Ирландия. Тази стратегия дефинира фазов подход, съобразен с развитието на технологиите и нивата на инвестициите, необходими за развитие на океано-енергийната индустрия в Ирландия. Marine Institute и SEI са инвестирали 300 хил. EUR в университетски изследвания и още 850 хил. EUR в индустриални изследвания на технологиите за извличане на енергия от океанските вълни.

Специалисти прогнозират, че осъществяването на Стратегията за развитие и използване на океанската енергия ще доведе до значително развитие в технологично отношение и по отношение на инвестициите. През 2004 г. на срещата на морските учени EurOcean, проведена в Галуей, португалският специалист по океанска енергия Тереза Понтес заяви, че около 20 млн. домакинства в Европа могат да бъдат захранени с алтернативна енергия от океана. Според нейни изчисления чрез използването на океанската енергия Европа може да произвежда около 200 млн. Мвт/часа електроенергия годишно. Учените от Marine Institute от своя страна вече са изготвили седем годишна стратегия за използването и развитието на 220-те млн. хектара подводна територия на Ирландия.

акции

В търсене на стойностните акции

КАКЪВ Е СПЕЦИФИЧНИЯТ МОДЕЛ НА ИНВЕСТИЦИИ, КОЙТО СТЕ ИЗБРАЛИ?
► Ние се стремим да намерим баланс между доходност и риск. В България рискът се разбира по малко по-различен начин. Рискът за инвеститора е възможността да не получи тази доходност, която очаква. Това означава, че ние трябва да управляваме нетната стойност на активите си, така че за инвеститорите да няма значителни отклонения от техните очаквания. Заради това ние залагаме на стойностните акции. Това са онези акции, които ние вярваме, че имат фундаментална стойност, независимо дали пазарът ги оценява добре или не. Една акция, която има стабилна стойност, работи добре и реализира доходи, представлява интерес за нас. Направихме съпоставка на нашия портфейл и на нашите конкуренти и установихме, че действително сме попаднали на много точни акции. Много сме доволни от избора, който правим. Трябва да отбележим и изключително подходящите пазарни условия, при които купуваме тези акции.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОЙ СЕКТОР СА ТЕЗИ АКЦИИ?
► Инвестирали сме в металургията, където получихме доста голям ръст. Име акции и в машиностроенето. Това е отрасъл, който отбелязва добра доходност. Инвестирали сме и в акции на множество малки компании, които считаме, че са доста подценени на българския пазар.

ИМАТЕ ЛИ ПЛАНОВЕ ЗА НОВ ФОНД?
► Да. Със сигурност следващият ни фонд ще бъде международен. Подготвяме този фонд да стартира като регионален. В момента определяме чуждестранните пазари, на които ще разположим нашите инвестиции. Чрез такъв фонд, бихме искали да разширим възможностите за инвестиране както на българските, така и на чуждестранните инвеститори.

КАКВА Е ОЦЕНКАТА ВИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БФБ И ЛИКВИДНОСТТА В МОМЕНТА?
► В Стандарт Асет Мениджмънт сме оптимисти. Смятаме, че песимизмът не е добър съветник на портфейлния мениджър. Винаги може да се критикува, но нашият пазар си се развива съвсем нормално. Разбира се, бихме искали да е много по-ликвиден и да има повече компании. Но и при тези условия можем да осъществяваме нашия бизнес.

КАКЪВ Е СЪСТАВЪТ НА ПОРТФЕЙЛИТЕ НА ВАШИТЕ ДВА ФОНДА?
Нашият портфейлен мениджмънт се отличава с засилено внимание към акциите. Портфейлът на Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд е инвестиран почти изцяло в акции. При Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд засега поддържаме дял на акциите от порядъка на 60-70%. Подбираме акции, които се характеризират с висока фундаментална стойност. Понякога цената не отразява тази фундаментална стойност и точно поради това те представляват интерес за нас като обект на инвестиране. От досегашните резултати на нашите портфейли можем да твърдим, че това е успешната стратегия. Подбрали сме изключително стойностни акции, които осигуряват добра доходност за инвеститорите ни.

КАКЪВ Е ПРОФИЛЪТ НА ВАШИТЕ АКЦИОНЕРИ?
► Нашите портфейли представляват интерес както за институционални, така и за индивидуални инвеститори. Съотношението между тях е балансирано. Чрез нашите договорни фондове ние продаваме услугата портфейлен мениджмънт. Институционалните инвеститори са тези, които са се доверили на умението ни да управляваме портфейли и са предпочели да инвестират при нас. Очевидно институционалните инвеститори виждат някаква добавена стойност в нашата услуга.
Нашите договорни фондове не са активни на пазара на дребните индивидуални инвеститори, защото имаме малко офиси из страната. Ние сме се насочили към групата индивидуални инвеститори, които досега са инвестирали на борсата, но не успяват добре да направят подбора от ценни книжа и затова предпочитат да инвестират чрез нас – професионалните портфейлни мениджъри. Тези инвеститори вече са запознати с възможностите на фондовия пазар. Точно този тип инвеститори разбират необходимостта от услугата портфейлен мениджмънт, която ние предлагаме.

А МИСЛИТЕ ЛИ ДА РАЗШИРИТЕ ТОЗИ ОБХВАТ?
► Убеден съм, че всички договорни фондове ще се насочат към сегмента на дребните инвеститори. Очаквам между 2 и 3 години да се разрази сериозна конкуренция между управляващите дружества за този пазар. Все още обаче масовият дребен инвеститор не е запознат с възможностите на договорните фондове като обект на инвестиране. В Българската асоциация на управляващите дружества има пълно единомислие между членовете й за необходимостта да разясняваме договорните фондове като насока за инвестиране сред населението на страната ни. Все още сме на етап, когато рекламираме самите договорни фондове като алтернатива за инвестиране. Тепърва предстои конкуренцията между договорните фондове, за да предложат на отделния инвеститор най-добрите условия.