Юрген

Как преди 11г. Юрген Тритин, министър на околната среда на Германия вижда ядрената енергетика в страната му през 2020г.

Преди 11г. Юрген Тритин, министър на околната среда на Германия, представя вижданията си за ядрената енергетика в страната му през 2020г., ВЕИ и намаляването на вредните емисии пред британския

Guardian: Каква роля ще играе атомната енергия в бъдещето на Германия?

Тритин: Няма причина германското правителство да поставя под съмнение решението, взето със съгласието на германската електропромишленост, за постепенното отпадане на атомната енергия. Количеството електричество, което всяка атомна централа има право да произвежда, е определено от закона. Последната атомна централа ще бъде изключена от енергийната мрежа около 2020 г. Атомната енергия е свързана с много рискове и затова ние решихме да сложим край на тази ера. Ядрената енергетика като източник за производство на електричество няма бъдеще в Германия. Напротив, тя поставя проблема с изхвърлянето на ядрените отпадъци, които трябва да бъдат херметически затворени за много години напред.

Guardian: Германия ще преосмисли ли употребата на ядрена енергия като се има предвид, че алтернативните енергийни източници, като вятъра например, не осигуряват достатъчно енергия?

Тритин: В Германия достигнахме до етапа, когато можем да кажем, че ВЕИ осигуряват не много малко, а твърде много енергия. ВЕИ политиката никога не е разчитала само на един източник, а на комбинация от възобновяеми източници. В момента сме в процес на съставяне на нова смесица от енергийни източници, в която засега ядрената енергия заема 1/3. До 2020 г. атомният компонент ще изчезне, а ВЕИ /не само от вятърна, но и слънчева, биологична и геотермична енергия/ ще се удвои. Природните изкопаеми, като природен газ и въглища, също ще играят важна роля, но ще бъдат разработени доста по ефективни енергийни централи. И не забравяйте нашия най-продуктивен и в същото време най-малко използван енергиен източник до момента – енергийната ефективност.

Guardian: Това как се свързва с факта, че атомната енергия отделя по-малко вредни газове отколкото другите видове енергия?

Тритин: Ако кажем, че ядрената енергия е благоприятна за околната среда, това означава, че сме съгласни с твърдението, че Земята е плоска. Аргументът с климата на атомната общност е капката, която прелива чашата, след всички други доказателства, които се оказаха горчиви илюзии след Чернобил. Най-елементарното е да дадем пример със САЩ. Там се произвежда най-много ядрена енергия в света, но количеството емисии от въглероден двуокис на човек е два пъти и половина по-високо, отколкото в Европа. Постоянните свръхдоставки на електричество от атомна енергия означава, че голямо количество от енергията отива напразнo. Франция в момента трябва да внася електричество от Германия, защото отоплителните й системи консумират твърде много енергия. Искаме да разширим сферата на ВЕИ и да насърчим развитието на енергийната ефективност и ефикасните станции за газ и въглища на високотехнологично ниво.

Guardian: Германия е преизпълнила ангажиментите си към Протокола от Киото. Ще продължите ли да взимате още допълнителни мерки за намаляването на вредните газове?

Тритин: Германия пое ангажимент до 2012 г. да намали емисиите от вредни газове с 21% спрямо нивото от 1990 г. и го направи. Смятам, че се справяме добре. Досега сме постигнали почти 19%. Това не означава, че можем или искаме да забавим темпото. Напротив, трябва да продължим напред със същите усилия. Основна роля в това ще играят ВЕИ и повишаването на енергийната ефективност, например чрез употреба на енергийните отпадъци. В това има голям потенциал, който трябва да бъде изразходван. Готови сме да разработим програмата от октомври 2000 г. за възобновяване на климата. Това е предимно насочено към градските райони и трафика на автомобили. За да се намалят емисиите от енергизирането на сградите, сме внедрили много успешна програма за възстановяване на старите постройки.

Guardian: През последните години на територията на Германия се появиха вятърни турбини от Росток, на северния бряг, до езерото Констанс, на юг. Вятърните централи не са ли пагубни за околната среда и природата, която се е развила с течение на стотици години?

Тритин: По отношение на природата винаги е имало променливи изисквания, независимо дали става въпрос за затваряне на мини, издигане на електропроводи или прокарване на магистрали. Местните съвети в Германия имат право да решават как да планират и управляват разпространението на вятърна енергия, както и кои са подходящите местности за вятърни централи. Това предотвратява многобройни промени по едно и също време. Но тези методи на действие изискват и хората да приемат вятърните турбини. Предполагам, че това може да се окаже добър начин и за Великобритания да разшири употребата на вятърна енергия, която засега там се разработва само на определени места.

Guardian: През юли в Шотландия предстои среща на водещите индустриални държави в света. Ще се обсъждат ли съвместни британско-германски мерки за защита на околната среда?

Тритин: Сътрудничеството с британските ни партньори е много градивно и ползотворно. За пример може да се вземе германско-британската конференция по климата в Берлин, през ноември миналата година, която бе открита от английската кралица. Ние подкрепяме инициативата на Тони Блеър, която той обяви по време на председателстването на страните от Г7, на първо място в дневния ред да бъдат промените в климата и бедността в Африка. Радетели сме на британската инициатива европейският въздушен трафик да се включи към системата за вредните емисии. По инициатива на Великобритания повече от 20 министри на промишлеността и околната среда се срещнаха наскоро и започнахме да обсъждаме въпросите как да се справим по законен път с проблемите с промяната на климата и бедността. От страна на Германия искаме да изразим много ясно мнението, че борбата с промените в климата и бедността не са взаимно съвместими, но са двете страни на една и съща монета. Южните страни, които са най-зависими от промените в климата, могат да се окажат най-облагодетелствани от възобновяемата енергия. Тя не само би благоприятствала за климата, но и би стимулирала икономиката и отварянето на нови работни места.

Направи справка на сметката си за ток: Проверка на ток

Guardian: Можете ли да ни кажете повече подробности за новата инициатива, оповестена от германския канцлер Герхард Шрьодер и Джордж Буш по време на посещението на американския президент в Германия, за сътрудничеството между Германия и САЩ в сферата на околната среда. Какво означава това?

Тритин: За мен е удоволствие да чуя, че с тази програма президентът Буш дава ясен сигнал, че нещо трябва да бъде направено за промяната в климата, макар и САЩ все още да не изразяват желание да ратифицират Протокола от Киото. Като най-големия производител на вредни газове в света, САЩ изначално са задължени да намалят емисиите си. Както споменах, средната консумация на енергия за даден американски гражданин е два до три пъти по-висока в сравнение с тази на европеец със същия стандарт на живот. Сътрудничеството обхваща сфери като енергийната ефективност, пестенето на енергия, и нещо, за което съм особено доволен – възобновяемата енергия. Борим се за по-тясно сътрудничество в сферата на технологията и науката. Един конкретен пример е желанието за съвместна работа по разработването на метана и превръщането му в източник на енергия, тъй като той постоянно се увеличава като отпадък от природния газ.

Guardian: Учудили ви докладът на Агенцията по енергетика в Германия, Deutsche Energie-Agentur, миналия месец, според който вятърната енергия не е толкова ефективна, колкото се е смятало?

Тритин: Аз не възприех доклада на Агенцията по този начин. Напротив, проучването стига до извода, че ако вятърната енергия се разшири, тя може да бъде внедрена в електрическата мрежа на Германия по-бързо, отколкото законодателството предвижда, и на по-оправдани цени. Проучването отхвърля всички страхове, повдигнати от противниците на вятърна енергия, като заплахата от заглушаване на радиопредаватели и нуждата от други енергийни запаси. Аз имам само едно критично наблюдение – проучването предвижда нереалистично бързо разширяване на вятърната енергия. Целта на Германия е да увеличи съотношението на електричество, генерирано от ВЕИ, до 20% до 2020 г. Това проучване, от своя страна, намалява срока до 2015 г. и предвижда механизъм на ценообразуване, който не работи в полза възобновяемата енергия. Смятам, че в действителност това няма да се случи.